Skip to content
compose-1@2x

Kundcase

Compose IT

Visuell identitet
Webbdesign
Hemsida

Compose IT, med sin komplexa verksamhet inom digitala lösningar, behövde tydlighet och enhetlighet i sin presentation. SIMON JOH Design Studio skapade en ny identitet och plattform där de blåa bakgrunderna stod som kärnelement. Dessa inte bara förmedlar en professionell och stabil känsla, utan symboliserar även djupet i företagets expertis.

För att förstärka varumärkets moderna image introducerades det eleganta typsnittet Sora. De digitala färgerna, noga utvalda, förbättrar visuell hierarki och skapar en enhetlig upplevelse över alla digitala kanaler. De skräddarsydda ikonerna löste tidigare brister och förstärkte tydligheten, medan de nya digitala färgerna och Sora skapade en minnesvärd och distinkt varumärkesidentitet. Resultatet är en stark och klar presentation för Compose IT, där varje element harmoniserar för att förmedla både djupet och moderniteten inom företagets tjänster.

compose-2
compose-icons
compose_phone
Rityta 31@2x