Skip to content
gb-case_1

Kundcase

GotlandsBuss

Visuell identitet
Varumärkesstrategi

GotlandsBuss stod inför utmaningen att förnya sin visuella identitet för att bättre spegla företagets ålderstranscenderande natur, samtidigt som den skulle andas lokal stolthet för den gotländska publiken. Målet var att skapa en identitet som var tillgänglig för alla åldrar, samtidigt som den skulle kännas folklig och förankrad i Gotlands unika charm.

SIMON JOH tog fram en ny visuell identitet som blev själva essensen av företagets själ. För att vara tillgänglig för alla åldrar valde vi en glad färgskala som genomsyrade hela identiteten. Illustrationer och modern grafik lades till för att skapa en visuell berättelse som kommunicerade med den digitala publiken.

För att förstärka den gotländska identiteten inkluderades lokala element och symboler i designen, vilket skapade en stark koppling till ön och väckte känslor av lokal stolthet. I det folkliga uttrycket valdes ett ”Slab”-typsnitt med omsorg för att ge varumärket en robust och vänlig karaktär. Detta typsnitt blev själva rösten i GotlandsBuss nya identitet och stärkte budskapet om tillgänglighet och gemenskap.

Den nya visuella identiteten blev ett stort steg framåt för GotlandsBuss. Den folkliga tillgängligheten kombinerat med den lokala stoltheten och det medvetet valda ”Slab”-typsnittet gjorde att företaget kunde knyta an till en bredare publik samtidigt som de fördjupade sina rötter i Gotlands gemenskap.

gb-case_8
gb-case_2
gb-case_4
gb-case_3
gb-case_10
gb-case_9
gb-case_11
gb-case_12