Skip to content

Kundcase

Klara Lån

Digital kampanj
Animeringar

Klara Lån stod inför utmaningen att öka sitt digitala synlighet och nå ut till en bredare publik. För att ta sig an denna utmaning vände de sig till SIMON JOH Design Studio för att skapa en engagerande rörlig kampanj.

SIMON JOH Design Studio utformade en dynamisk rörlig kampanj som skulle vara central i att kommunicera Klara Låns budskap. I samarbete med digital marknadsförare Lukas Jakobsson anpassades kampanjen för att publiceras på Youtube, Facebook, Instagram och TikTok, där olika plattformars unika drag utnyttjades.

Med fokus på att göra lånprocessen smidig och bekymmersfri, skapades en kampanj som framhävde Klara Låns enkelhet och tillförlitlighet. Genom användning av grafik, animation och berättande design skapades en upplevelse som engagerade och informerade samtidigt.

Lukas Jakobsson, den digitala marknadsföringskonsulten, strategiskt publicerade kampanjen på Youtube, Facebook, Instagram och TikTok. Varje plattform utnyttjades för att maximera räckvidd och interaktion, vilket ledde till en mångsidig närvaro.

Den rörliga kampanjen blev ett kraftfullt verktyg för att öka medvetenheten om Klara Lån. Genom att kombinera kreativ design och digital marknadsföring nådde kampanjen en bred publik och genererade positiv respons.

Samarbetet mellan SIMON JOH Design Studio och Lukas Jakobsson resulterade i en framgångsrik kampanj som inte bara förmedlade Klara Låns värdeproposition utan också stärkte deras digitala närvaro på flera plattformar.