Skip to content
1@2x

Kundcase

Narva Åderbråckscenter

Visuell identitet
Varumärkesstrategi
Website
Annonser

Narva Åderbråckscenter, som redan var Sveriges ledande expert inom åderbråcksbehandling, stod inför utmaningen att förnya sin visuella identitet för att bättre kommunicera sin kompetens och samtidigt skapa en mer tillgänglig och modern image.

SIMON JOH tog sig an uppgiften och skapade en folkligt elegant visuell identitet som inte bara speglade Narva Åderbråckscenters expertis utan också förmedlade en känsla av lyx och vård. De lyxgröna färgerna och guldiga detaljerna skapade en sofistikerad atmosfär, medan de ljusa ”vård”färgerna ramade in identiteten och gav den en medicinsk tyngd.

En ny logotyp skapades för att förstärka varumärkets närvaro och flexibilitet. Numera kan logotypens ordbild enkelt skiljas från ikonen, vilket möjliggör mångsidig användning i den digitala världen.

Resultatet blev en visuell identitet som inte bara cementerade Narva Åderbråckscenters position som experter inom sitt område utan också gjorde dem mer tillgängliga och attraktiva för en bredare publik. Den folkliga elegansen och det moderna anslaget har inte bara ökat varumärkeskännedomen utan har också attraherat nya kunder och stärkt förtroendet hos befintliga.

Nu står Narva Åderbråckscenter redo att möta framtiden med en stark och igenkännbar identitet, perfekt anpassad för både traditionella och digitala kommunikationskanaler.

2
11
narva-frilagda_ben kopiera
8@2x
6
5@2x
4
9
10
12
13@2x
0@2x