Skip to content
tci-illustrations

Kundcase

Talent City Index

Grafiska element
Illustrationer

Talent City Index är en banbrytande plattform som fokuserar på att mäta och optimera talangattraktion och retention i städer över hela världen. Genom att kombinera dataanalys och insikter om arbetsmarknadens trender ger Talent City Index företag och städer möjlighet att förstå och dra nytta av de faktorer som påverkar attraktionen av talanger.

Plattformen samlar in och analyserar en mängd olika variabler, inklusive arbetsmarknadsdata, livskvalitet, och professionella möjligheter. Resultatet är en omfattande bedömning av en stads attraktionskraft för talanger och dess förmåga att behålla dem på lång sikt.

För företag och stadsplanerare är Talent City Index ett ovärderligt verktyg för strategisk planering och beslutsfattande. Genom att förstå vilka faktorer som gör en stad attraktiv för talanger kan de optimera sina ansträngningar för att locka och behålla högkvalificerad arbetskraft.

Samarbetet mellan SIMON JOH och Knak Agency för att skapa marknadsföringsmaterial har varit avgörande för att kommunicera denna unika tjänst på ett engagerande och övertygande sätt. Genom att kombinera SIMON JOHs grafiska kreativitet med Knak Agencys kommunikationsfärdigheter har Talent City Index lyckats positionera sig som en framstående aktör inom sitt område.

Läs mer här.

tci-case1